O NÁS

 

PODĚKOVÁNÍ

 

 

 

 

Již více jak 150 let pomáhá občanům města Jaroměř Sbor dobrovolných hasičů Jaroměř.

Všichni víme, jaký význam měl oheň pro vývoj člověka a známe jeho kladné i záporné stránky a zrovna tak jsme si vědomi významu požární ochrany pro naši společnost.

 

 

V druhé polovině devatenáctého století začaly v českých zemích vznikat dobrovolné hasičské sbory. Ani Jaroměř nezůstala pozadu. Tehdejší starosta našeho města, pan Karel Halla, pochopil důležitost hasičstva pro ochranu lidí i města a vzniklo rozhodnutí o založení hasičského sboru v Jaroměři a první schůze sboru se uskutečnila v lednu 1873. Starosta se obrátil na občany města tělocvičnou jednotu Sokol, dělnický spolek Ruka a „Jarboj“ s prosbou, zda by nevstoupily do nově tvořícího se sboru. Sbor při svém založení měl 60 členů.

Léta zvolna plynula, sbor pravidelně cvičil, zúčastňoval se župních akcí, chránil majetek obyvatel, v době žní držel pohotovost, členové této pohotovosti se nesměli vzdálit z města, aby v případě požáru byli ihned pohotoví k zásahu. V roce 1912 vznikl při sboru oddíl samaritánů, který se později stal členem Červeného kříže.

 

 

Postupně se měnilo i vyhlašování poplachu a svolávání členů k zásahu. Nejdříve byl vyhlašován poplach pomocí trubky, později městská rada nechala do bytů hasičů nainstalovat telefonní zvonky, které se spouštěly z policejní stanice. V roce 1972 byly členům sboru zavedeny telefony, kterými byl vyhlašován poplach až do roku 1993, kdy město zakoupilo pagery, a poplach byl vyhlašován z operačního střediska Hasičského záchranného sboru v Náchodě. Siréna instalovaná na zbrojnici nesplnila očekávání a její tón v husté zástavbě z velké části zanikl. Tento problém odstranila až instalace nových sirén v celém katastru města.

Požární zbrojnice, ve které je uložena technika a výzbroj, byla původně umístěna v zadním traktu domu č. 45. V roce 1938 se přestěhovala do nových místností v budově elektrárny. Tyto prostory jsme museli opustit, a proto v roce 1953 začala výstavba nového objektu, která byla ukončena v roce 1959. V roce 1978 dochází k podstatné změně v požární ochraně města. Vzniká zde stálá profesionální jednotka, která je doplňována z řad dobrovolných hasičů. Členové sboru se podíleli na rekonstrukci a udržování požární stanice až do roku 2019.

 

 

V roce 2019 prošla požární stanice demolicí a koncem roku 2020 byla z fondu Evropské Unie hasičům předána zcela nová hasičská stanice.

 

 

 

Záchranná činnost hasičů se v průběhu let velice změnila a od hašení požárů, se kterými hasiči začínali, se postupně museli přeorientovat na pomoc při povodních, větrných smrštích, únicích nebezpečných látek, dopravních nehodách a dalších technických zásazích. Tím se samozřejmě měnilo i vybavení technikou. Sbor začínal se dvěma čtyřkolovými a jednou dvoukolovou stříkačkou, postupně docházelo k obměně a v současné době sbor k záchranné činnosti používá cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku T815, dopravní automobil, motorový člun, automobilový žebřík, dýchací přístroje, motorové pily a další výzbroj a ochranné prostředky. Znalost práce s technikou i výzbrojí vyžaduje pravidelný výcvik i odborné kurzy.

 

 

V současné době je jednotka sboru dobrovolných hasičů zařazena do kategorie JPO III s povinností výjezdu k zásahu do 10 minut a zasahuje i mimo katastr města.

Nepřetržitých 150 let činnosti sboru znamená závazek. Závazek k občanům, jejichž životy a majetek zachraňujeme, ale i k dalším generacím, které dál ponesou naše ideje a cíle.

 

 

Děkujeme za podporu městu Jaroměř. Na projektu CAS Jaroměř spolupracovala MAS Mezi Úpou a Metují.

 

    

 

 

© 2024 Sbor dobrovolných hasičů Jaroměř